63 80 28 01 grim@grimmaskin.no

KUNNSKAPSRIKE FAGFOLK SOM HJELPER DEG

Lillestrøm • Svelleveien 37, 2004 Lillestrøm • Tlf.: 63 80 28 01 • grim@grimmaskin.no

Jessheim • Industrivegen 28, 2069 Jessheim • Tlf.: 63 99 63 80 • bakken@grimmaskin.no

Postadresse til begge avdelinger: postboks 319, 2001 Lillestrøm

Åpningstider: Mandag til fredag: 09–18. Lørdag: 10–15